Välkommen till Hunehals Borg


Så blir du medlem i Föreningen Hunehals Borg:
Medlemskap kostar 200 kronor per person eller 300 kronor för en familj.
Då har du möjlighet att delta i föreningens aktiviteter;
resor, föredrag m.m. och givetvis som medlem göra din röst hörd
och vara med att påverka vårt arbete.
 

Bankgiro 104-0203 (Föreningen Hunehals Borg, ideell förening)

Ange ditt namn, din adress och mailadress vid betalning.

TACK för ditt stöd!