Hunehals Borg uppfördes troligtvis i mitten av 1200-talet, av den danske greven Jakob Nielsens far, Niels Nielsen, högt uppe på en klippa söder om inloppet till det som senare skulle bli Kungsbacka stad.

1286 mördades den danske kungen Erik Klipping med 56 knivhugg. Jakob och sju andra medanklagade, förklarades skyldiga och fredlösa året därpå.

Greve Jakob tog sin tillflykt till sitt ärvda grevskap i norra Halland och med stöd av den norske kungen lät han bygga ut Hunehals Borg, därefter byggde han även Varbergs Borg, som till skillnad från Hunehals finns kvar än idag. Greve Jakob påbörjade också byggandet av Bohus, där han troligtvis också avled vid en belägring 1309.

Den politiska historien är mycket turbulent i Norden och även i norra Halland under denna tid. De nordiska ländernas intressen möttes i norra Halland som omväxlande stod under danskt, norskt och så småningom under västsvenskt herravälde.

Greve Jakobs tid på Hunehals borg och i norra Halland varade till omkring 1305. Därefter togs grevskapet över, troligen med norske kungen Håkons goda minne, av den svenske hertigen Erik Magnusson, blivande svärson till norske kungen.

I Sverige pågick sedan tidigt 1300-tal krig mellan Magnus Ladulås söner - kung Birger och hans bröder hertig Erik och hertig Valdemar.

Hertig Erik var hertig över Västergötland, Dal, Värmland samt delar av Småland. 1312 gifte han sig med Kung Håkon av Norges dotter Ingeborg, och blev då även hertig över norra Halland och södra Bohuslän. Hertig Erik styrde i praktiken över ett västkustrike, och då även över norra Halland, mellan 1305 till sin död 1318.

Han dog vid det som kommit att kallas Nyköpings Gästabud. Kung Birger hade julen 1317 bjudit sina bröder hertig Erik och hertig Valdemar till gästabud på Nyköpings slott. Dessa båda fängslades och dog av svält året därpå.

Hertig Eriks gemål Ingeborg Håkonsdotter, mor till den blivande kungen Magnus Eriksson, blev då en maktfaktor i både svensk och norsk politik.

Ingeborg var medlem i både Sveriges och Norges riksråd och styrde så småningom över norra Halland från Varbergs Borg. 1326 stormades Hunehals av en trupp utsänd av svenska riksrådet. Sista gången borgen omnämns i skrift är 1328, sen faller den i glömska. Varbergs Borg växte i betydelse på bekostnad av Hunehals. 

Det finns många berättelser och folkliga traditioner om borgen, om nergrävda skatter och falsktillverkade halländska mynt. Mystiska händelser kan fortfarande utspela sig där nattetid.

Idag är platsen välbesökt, mest sommartid, med utmärkt badplats och vacker fornminnesmärkt miljö.

Litteraturtips:
Böcker om Hunehals och Greve Jakob:
* Hunehals Borg - i Nordhalländsk medeltid; Utgiven av Föreningen Hunehals Borg.
* Varbergs Fästning och dess roll i Hallands historia; författare: Pablo Wiking-Faria, förlag: Hallands Kulturhistoriska museum, Varberg
* De oregerliga; författare: Berit Ganmyr, förlag: Ricito Förlag
* Jungfrun från Norge; författare: Tore Skeie, förlag: Karneval Förlag
* Hertiginnan Ingeborgs VÄSTSVERIGE UNDER 1300-TALET, Städerna, Borgarna, Händelserna; författare: Thomas Karlsson, förlag: Visto förlag
* Bohusläns Historia; författare: Tomas Andersson, förlag: Historiska Media
* Erikskrönikan, en medeltida krönika i nusvensk version; författare: Erik Carlquist, Peter C Hogg & Zeth Alvered, förlag Nordic Academic Press

Dansk info om Hunehals finns på
www.denstoredanske.dk